Bu sabah gerçekleşmesi gereken Türkiye Boks Federasyonu genel kurulu, başkanlık için aday olan ama yeterli imza toplayamayan Selçuk Aydın'ın ihtiyati tedbir başvurusu nedeniyle yapılamadı.

Selçuk Aydın mahkemeye başvurarak ihtiyati tedbir kararı aldırırken, salona gelen icra memurları, genel kurulun yapılacağı salonun kapısını mühürleyip tebligatı bildirdi.

Gün boyu salona kimse sokulmazken, Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve Yönetimi, Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak tedbirin kaldırılması talebinde bulundu. Aynı mahkeme bu talebi reddetti ve tarafları sözlü duruşmaya davet etti.

Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesi ihtiyati tedbire ilişkin olarak verilen itiraz dilekçesini inceleyerek açıklamada bulundu.

"Mahkememizce verilen ihtiyati tedbire karşı itirazın HMK394/4 maddesi uyarınca, tarafların davet edilerek dinlenmeleri için duruşma günü verilmesine. Kararda ayrıca "İtiraz dilekçesinin karşı tarafa tebliğine, itiraza ilişkin incelemeye ilişkin duruşma gün ve saatinin taraflara tebliğine, işin aciliyeti de düşünüldüğünde duruşmanın 09/11/2021 günü saat 14:30'a bırakılmasına tensiben karar verildi."